Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

De stichting gebruikt de spreuk: ‘Je kunt niet voorkomen dat de vogels van verdriet komen overvliegen, maar wel dat ze nesten maken in je haar.’

Team Oost organiseert ieder jaar een gezinsweekend, waarin ouders en kinderen lotgenoten ontmoeten. De kinderen volgen een programma aan de hand van de rouwtaken in leeftijdsgroepjes. Hier delen zij ervaringen, herinneringen en emoties. De ouders lopen een parallelprogramma in hun eigen lotgenotengroep. Het weekend staat onder leiding van rouwprofessionals en getrainde vrijwilligers. Samen met hen beleven deelnemers een intensief programma met indrukwekkende rituelen. Een bijzonder weekend met een lach en een traan.